Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

MBTerm-krby s.r.o. székhelye Konská 153, Třinec, Irányítószám: 739 61
azonosító szám: 27840981, ÁFA szám CZ27840981
a cégjegyzékbe bejegyzett cég
C31195 bejegyezve az ostravai regionális bíróságon

az áruk internetes online üzleten (webáruház) keresztül történő értékesítéséhez
www.mbterm-kandallok.hu
email: info@mbterm-kandallok.hu

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. 1. Az MBTerm-krby s.r.o. jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”). székhelye: Konská 153, Třinec, irányítószám: 739 61, azonosítószám: 27840981, adószám: CZ27840981 (a továbbiakban: "Eladó") a 89/2012. Ptk. (a továbbiakban: Ptk.), a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek a vállalkozó termékeinek adásvételi szerződésével (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kapcsolatban vagy annak alapján keletkeznek. "), amely az Eladó és más természetes személy - fogyasztó vagy természetes vagy jogi személy - vállalkozó (a továbbiakban: "Vevő") között jön létre az Eladó webáruházán keresztül. Az online áruházat az Eladó a https://www.mbterm-kandallok.hu  címen található weboldalon (a továbbiakban: "Webhely") üzemelteti.
 2. A szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezések is rögzíthetők. A szerződéstől eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek a feltételekben foglaltakkal szemben. 
 3. A szerződési feltételekben foglaltak a szerződés szerves részét képezik. A szerződés és a feltételek magyar nyelven készültek. A szerződés magyar nyelven is megköthető. 
 4. Az Eladó módosíthatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti a szerződési feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket. 
 5. A megrendeléssel a Vevő kijelenti, hogy a szerződéskötést megelőző értesítés szerves részét képező jelen ÁSZF-et, a reklamációs eljárást és a szállítási lehetőségekről szóló tájékoztatót elolvasta, és azokhoz kifejezetten hozzájárul. a megrendelés elküldésének időpontjában érvényes és hatályos szöveget. 
 6. A szerződési feltételek másolatát a vevő a megrendelés visszaigazolásának mellékleteként kapja meg a megadott email címre, míg a szerződés alapvető adatait tartalmazó adóbizonylatot az áru vagy szolgáltatás átvételekor kapja meg a vevő.

2. Szerződéskötés előtti kommunikáció

Az Eladó tájékoztatja, hogy 

a) a távközlő eszköz költsége nem tér el az alapdíjtól (az Ön szolgáltatója feltételei szerint internet és telefon csatlakozás esetén sem az eladó nem számít fel többletdíjat, ez nem vonatkozik a szerződéses szállítás, ha van),
b) megköveteli a vételár megfizetését, mielőtt a vevő átveszi az árut, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg. A vételár teljes kifizetéséig az áru az eladó tulajdonában marad.
c) a Weboldalon található áruk és szolgáltatások árai tartalmazzák az ÁFÁ-t, ha az Eladó ÁFA-fizető, beleértve a törvényben meghatározott díjakat is, azonban az áruk vagy szolgáltatások szállítási költsége a szállítás módjától és szolgáltatójától függően változik. választott szállítás és fizetési mód;
d) fogyasztó: a jogszabály szerint az a természetes személy, aki nem üzleti tevékenysége, illetve önálló hivatása gyakorlása során jár el,
e) ha a vásárló fogyasztó, a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől (az alábbiakban eltérő rendelkezés hiányában) 14 (14) tizennégy napon belül, amely a szerződés megkötése esetén érvényes. 

1) adásvételi szerződés, az áru átvételének napjától,

2) több árura vagy több alkatrész szállítására vonatkozó szerződés, az utolsó áruszállítás kézhezvételének napjától; vagy

3) olyan szerződés, amelynek tárgya rendszeres, ismétlődő termékértékesítés, az áruk első szállításának kézhezvételének napjától számítva; az elállást az eladó székhelyének címére vagy az eladó honlapján található elállási űrlapra kell elküldeni; 

f) a fogyasztó nem állhat el a szerződéstől: 

1) olyan szolgáltatások nyújtása esetén, amelyeket az eladó a fogyasztó előzetes, kifejezett hozzájárulásával teljesített az elállási határidő lejárta előtt, 

2) olyan termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra, amelynek ára az eladó akaratától független pénzügyi piaci ingadozásoktól függ, és amely az elállási időszak alatt előfordulhat,

3) a fogyasztó kérésére vagy a fogyasztó javára módosított áru szállítása,

4) romlandó áruk és olyan áruk szállítása, amelyek a kiszállítást követően helyrehozhatatlanul összekeveredtek más áruval,

5) a fogyasztó kérésére a fogyasztó által kijelölt helyen végzett javítás vagy karbantartás; ez azonban nem vonatkozik a kértektől eltérő utólagos javításokra vagy a kértektől eltérő pótalkatrészek szállítására, 

g) a szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó viseli az áru visszaküldésének költségeit, valamint távközlési eszközzel kötött szerződés esetén az áru visszaküldésének költségeit, ha az a szokásos módon nem küldhető vissza. a postai eszközök jellegükből adódóan; 
h) a fogyasztó az ár arányos részének megfizetésére köteles olyan szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéstől való elállás esetén, amelynek teljesítése már megkezdődött;
i) a szerződést vagy a vonatkozó adóbizonylatot az eladó elektronikus archívumában kell tárolni;
j) ha a fogyasztónak panasza van, a panaszával a felügyeleti hatósághoz vagy az állami felügyelethez fordulhat.

3. Az adásvételi szerződés megkötése

3.1. Az üzlet webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni, mivel jelen ajánlat nem kötelező érvényű. A Ptk. 1732. § (2) bekezdése nem alkalmazható.
3.2. A weboldal információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árait is. Az áruk árai az általános forgalmi adót és minden kapcsolódó díjat tartalmazzák, és véglegesek. Az áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok a weboldalon megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg elfogadott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.
3.3. A weboldal az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos esetleges költségekről is tartalmaz információkat. Az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk a weboldalon csak olyan esetekben érvényesek, amikor az árut a Magyarországon belül szállítják.
3.4. Az áru megrendeléséhez a vásárlónak ki kell töltenie a megrendelőlapot az üzlet webes felületén. A megrendelőlap különösen a következőket tartalmazza: 

1) a vevő (név, vezetéknév, cím, e-mail vagy cégadatok, azonosító szám)
2) a megrendelt árut (a vásárló a megrendelt árut "behelyezi" az üzlet webes felületének elektronikus kosarába),
3) az áru vételárának fizetési módja,
4) tájékoztatás a megrendelt áru szállításának szükséges módjáról, valamint az áru kiszállításával kapcsolatos költségekről 

(a továbbiakban együttesen „megrendelés”). 

3.5. A Megrendelés Eladónak történő elküldése előtt a Vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a Vevő által a Megrendelésben megadott adatait, ideértve a Vevő képességét a Megrendelésben megadott adatokból eredő hibák észlelésére és kijavítására. A Vevő a megrendelését a „Küldés” gombra kattintva küldi el az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés átvételét követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a megrendelés átvételét követően e-mailben a Vevő felhasználói felületen vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: Vevő e-mail címe). 
3.6. Az Eladó a megrendelés jellegétől függően (áru mennyisége, vételár, becsült szállítási költség) minden esetben jogosult a Vevőtől további megrendelés visszaigazolást kérni (például írásban vagy telefonon). A megrendelés további visszaigazolásának elmulasztása esetén a rendelést nem teljesítettnek kell tekinteni. 
3.7. Az Eladó és a Vevő között a szerződéses jogviszony a megrendelés átvételének kézbesítésével jön létre (elfogadás), amelyet az Eladó a Vevő e-mail címére e-mailben küld meg a Vevőnek.
3.8. Amíg meg nem kapja a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, megrendelését telefonon vagy e-mailben törölheti. A megrendelés visszaigazolásának a megrendelésben feltüntetett elektronikus címére történő kézbesítésével létrejön az árura vonatkozó szerződés. A megkötött szerződés bármilyen módosítása (beleértve a megrendelés törlését is) csak a velünk történt megállapodás alapján lehetséges.
3.9. A vevő hozzájárul a távoli kommunikációs eszközök használatához a szerződés megkötéséhez. A vevőnél a szerződéskötéssel összefüggésben a távoli kommunikációs eszközök igénybevételével felmerülő költségeket (internetkapcsolati költségek, telefonhívások költsége) a vevő maga viseli, és nem térhet el az alapdíjtól.

4. Az áru ára és fizetési feltételek

4.1. A Vevő az adásvételi szerződés alapján az áru árát és az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket az alábbi módokon fizetheti meg az eladónak: 

 • online hitelkártyával 
 •  banki átutalással 
 • gyors banki átutalással 
 •  Google Pay 
 •  Apple Pay 
 •  Utánvétes fizetés

4.2. Ha az árut a vevő számára a vevő által meghatározott paraméterek szerint állítják elő, az eladó a vételár 100%-ának megfelelő letétet kér a vevőtől az áru kiszállítása előtt.
4.3. Készpénz nélküli átutalás esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől, azaz a megrendelés visszaigazolásának vásárló általi kézhezvételétől számított 5 napon belül esedékes.
4.4. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles megfizetni az áru vételárát a fizetés változó jelével együtt. Készpénz nélküli fizetés esetén a Vevő vételár fizetési kötelezettsége a megfelelő összeg Eladó számláján történő jóváírása pillanatában teljesül.
4.5. Az Eladó jogosult – különösen abban az esetben, ha a Vevőtől nem érkezik további rendelési visszaigazolás (3.6. pont) – a teljes vételár kifizetését követelheti, mielőtt az árut feladják a Vevőnek. A Ptk. 2119. § (1) bekezdése nem alkalmazandó.
4.6. Az Eladó által a Vevőnek az áruk árából adott kedvezmények nem vonhatók össze.
4.7. Az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről a vevő részére, ha az üzleti tevékenység során bevett szokás, vagy általánosan kötelező jogszabály előírja. Az Eladót terheli az általános forgalmi adó. Az eladó az adóbizonylatot - számlát a Vevő részére az áru árának megfizetését követően állítja ki és elektronikus formában megküldi a Vevő elektronikus címére.

5. Elállás az adásvételi szerződéstől (megrendeléstől)

5.1. Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ának rendelkezései szerint nem állhat el többek között a Vevő kívánsága szerint módosított áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől vagy a fogyasztó által a csomagolásból kivett és higiéniai okokból vissza nem küldhető, zárt csomagolású áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből, valamint hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből. ha az eredeti csomagolás sérült.
5.2. Hacsak az 5.1. cikkben említett eset nem áll fenn, vagy bármely más olyan eset, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek jogában áll az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől, a Ptk. 1829. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több alkatrész szállítása, ez az időszak az utolsó szállítmány kézhezvételének napjától számítandó. áruk. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni az Eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által biztosított formanyomtatvány mintát használhatja, amely a feltételek mellékletét képezi.
5.3. A Feltételek 5.2 pontja szerinti adásvételi szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés eleve megszűnik. Az árut a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldeni az Eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő viseli az áru Eladó részére történő visszaküldésének költségeit.
5.4. A Szerződéstől való elállás esetén az Általános Szerződési Feltételek 5.2. pontja alapján az Eladó köteles a Vevőtől átvett pénzeszközöket a Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállásától számított tizennégy (14) napon belül visszafizetni, ugyanolyan módon, ahogyan azt az Eladó megkapta. őket a Vevőtől. Az Eladó arra is jogosult, hogy a Vevő által nyújtott teljesítményt már az áru Vásárló általi visszaküldésekor vagy más módon visszaadja, feltéve, hogy a Vevő beleegyezik és a Vevőt nem terheli többletköltség. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzt visszaadni a vevőnek, mielőtt a vevő visszaküldi neki az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut elküldte a vállalkozónak.
5.5. Az Eladó jogosult egyoldalúan beszámítani az áruban bekövetkezett kártérítési igényt a Vevő vételár-visszatérítési igényével szemben.
5.6. Az eladó bármikor jogosult elállni a szerződéstől mindaddig, amíg az árut a vevő át nem veszi. Ebben az esetben az Eladó a vételárat indokolatlan késedelem nélkül, késedelem nélkül, készpénzben, a Vevő által megjelölt számlára visszatéríti a Vevőnek.
5.7. Az eladó akkor is jogosult elállni a szerződéstől, ha a vételárat a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül nem fizeti meg. Ebben az esetben az elállás ezen időszak lejártával lép hatályba.
5.8. Ha az áruval együtt ajándékot is adnak a vevőnek, az eladó és a vevő között az ajándékozási szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ajándékozás tekintetében hatályát veszti. és a vevő köteles az ajándékot az áruval együtt visszaküldeni az eladónak.

6. Áruszállítás és szállítás

6.1. Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a Megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, a Vevő köteles az árut átvételkor átvenni.
6.2. A szállítási időszak hossza a kiválasztott árutól függ. Amennyiben az áru az Eladónál raktáron van, a termék az adásvételi szerződés megkötését követően haladéktalanul, de legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül kiszállításra kerül. Amennyiben az áru a vevő által megadott paraméterek szerint rendelésre készül, a szállítási idő a 3.7. pont szerinti megrendelés visszaigazolásban kerül meghatározásra.
6.3. Abban az esetben, ha a Vevő oldalán felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon szükséges leszállítani, a Vevő köteles megfizetni az áru ismételt kiszállításával, illetve az áru megrendelésével kapcsolatos költségeket. eltérő kézbesítési mód. Abban az esetben, ha a Vevő nem működik együtt a Vevővel az áru átvételében, azaz az áruk sikertelen kiszállítása esetén a Vevő köteles megfizetni az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket.
6.4. A Vevő az árunak a fuvarozótól való átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A küldeménybe való illetéktelen behatolásra utaló csomagolás megsértése esetén a Vevő a szállítmányt a szállítmányozótól nem veheti át.

7. Hibás teljesítés alapján fennálló jogok (panaszkezelési eljárás)

7.1 A szerződő feleknek a hibás teljesítés jogával kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általánosan kötelező rendelkezések (különösen a Ptk. 1914-1925, 2099-2117 és 2161-2174 paragrafusai) az irányadók.
7.2 Az Eladó felelősséggel tartozik a Vevő felé azért, hogy az áru átvételkor hibamentes. Az eladó különösen azért felelős a vevővel szemben, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut: 

1) az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt, vagy a vevő által az áru jellegére és a szállított reklámra tekintettel elvárt tulajdonságokkal rendelkezik ki általuk, 

 2) az áru alkalmas arra a célra, amelyre az eladó azt állítja, hogy használni fogják, vagy amelyre az ilyen árukat általában használják,

 3) az áru minőségben, mintában vagy kivitelben megfelel, ha a minőséget vagy mintát az egyeztetett mintára vagy mintára való hivatkozással határozták meg, 

 4) az áru megfelel a törvényi előírásoknak.

7.3. Ha a fogyasztó az átvételtől számított tizenkét hónapon belül hibát észlel, az árut az átvételkor hibásnak kell tekinteni, és az eladó felel a jótállási időn belüli hiba hiányáért is, amely összesen 24 hónap az áru átvételét, kivéve, ha hosszabb időtartamot határoznak meg. Ha a vevő vállalkozó, akkor az eladó csak azokért a hibákért felel, amelyek az áru átvételekor voltak. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni az eladóval.
7.4 A vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az eladó székhelyén vagy telephelyén érvényesíti. A reklamáció időpontjának azt a pillanatot kell tekinteni, amikor az Eladó átveszi a reklamált árut a Vevőtől.
 7.5. Az eladó köteles a fogyasztónak írásbeli igazolást kiadni arról, hogy a fogyasztó mikor gyakorolta a jogát, mi a reklamáció tartalma és a fogyasztó a reklamáció kezelésének módját kéri; valamint a reklamáció kezelésének időpontjáról és módjáról szóló igazolás, ideértve a javítás és a javítás időtartamának igazolását, vagy a reklamáció elutasításának írásbeli indoklását.
7.6. Az Eladó köteles a reklamációt – ideértve a hiba elhárítását is – indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamációtól számított 30 napon belül rendezni. A 30 napos határidő a reklamációt követően a fogyasztóval történt megegyezés alapján meghosszabbítható - ez a meghosszabbítás nem lehet határozatlan vagy indokolatlanul hosszú. A határidő vagy a meghosszabbított határidő lejárta után a hibát ténylegesen fennállónak kell tekinteni, és a fogyasztót ugyanolyan jogok illetik meg, mintha nem orvosolható hibáról lenne szó.
7.7.Az Eladó a reklamáció rendezése után telefonon, SMS-ben vagy e-mailben értesíti a Vevőt a reklamáció megszűnéséről. Ha az árut szállítószolgálat küldte, akkor azt a feldolgozást követően automatikusan megküldjük a Vevő címére.
7.8. Az elfogadott reklamáció kijavítással vagy cserével történő rendezését követően az áru szavatossága a reklamáció időtartamára meghosszabbodik. A reklamáció időtartamát a reklamáció benyújtását követő naptól addig a napig számítják, amikor a vevőt az elszámolásról tájékoztatták.
7.9. A Vevő jogosult a jogos igényével kapcsolatban felmerült ésszerű költségeinek megtérítésére. Ezek a költségek a legkevésbé szükségesek.

7.10. Javasoljuk, hogy a szállítmányt a szállított árunak megfelelő értékkel biztosítsa sérülések ellen.

7.11. Javasoljuk, hogy az árut egy ellenőrzött GLS, DPD vagy DHL szállítmányozó céggel küldje el. Ez minimálisra csökkenti a követeléseket az áru szállítás közbeni sérülése esetén.

8. A felek egyéb jogai és kötelezettségei

8.1. A Vevő az Áru tulajdonjogát az Áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg.
8.2. Az Eladót a Ptk. 1826. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a Vevővel szemben semmilyen magatartási kódex nem köti.
8.3. A fogyasztói panaszok peren kívüli kezelését az Eladó az expedice@mbterm.info elektronikus címen keresztül intézi. Az Eladó a Vevő panaszának rendezéséről tájékoztatást küld a Vevő elektronikus címére.
8.4. Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelem ellenőrzését saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi hivatal végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal látja el. A Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság többek között felügyeli a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 Coll., módosított törvény betartását.

9. Nem átvett termékek

9.1. A természetes személy vásárló személyes adatainak védelméről a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000. Tanács (GDPR). A Vevő tudomásul veszi, hogy a személyes adatok: vezeték- és vezetéknév, lakcím, azonosító szám, adóazonosító jel, e-mail cím, telefonszám és e-mail cím (a továbbiakban együttesen: személyes adatok) kezelése szükséges a rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint áruvásárlás esetén annak a szerződésnek a teljesítésére, amelynek az érintett részese.
9.2. A vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az eladó személyes adatait az adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából feldolgozza.
9.3. A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, valamint köteles az Eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásokról.
9.4. Az Eladó a Vevő személyes adatainak feldolgozását harmadik személyre, mint adatfeldolgozóra ruházhatja át. A személyes adatokat az Eladó az árut szállító személyeken kívül harmadik személynek a Vevő előzetes hozzájárulása nélkül nem adja ki.
9.5. A Vevő személyes adatait a számviteli törvények szerinti archiválási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig kezeljük. A személyes adatok kezelése elektronikus formában automatizált módon, vagy nyomtatott formában nem automatizált módon történik.
9.6. A vásárló megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és tájékoztatták arról, hogy ez a személyes adatok önkéntes megadása.
9.7. Abban az esetben, ha a Vevő úgy véli, hogy az Eladó vagy az Adatfeldolgozó személyes adatainak a Vevő magán- és magánéletének védelmével, illetve jogszabályba ütköző kezelését végzi, különösen, ha a személyes adatok az adatkezelés célja tekintetében pontatlan, akkor:
9.7.1. magyarázatot kérni az eladótól vagy adatfeldolgozótól a személyes adatok kezelésével kapcsolatban,
9.7.2. megkérdezni az eladót vagy adatfeldolgozót, hogy milyen személyes adatokat kezel,
9.7.3. jogosult az Adatkezelőhöz vagy az Adatvédelmi Hatósághoz fordulni, ha kétségei vannak a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban,
9.7.4. megkövetelni az eladótól vagy a feldolgozótól a helyzet orvoslását.

10. Szállítás

10. A kézbesítés a Vevő részére a Vevő felhasználói fiókjában megadott vagy a Vevő által a megrendelésben megadott e-mail címen történhet.

11. Záró rendelkezések

11.1. Ha az adásvételi szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Ez nem sérti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.
11.2. Ha a feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy a feltételek módosítását és kiegészítését írásban kell megtenni.
11.3. A szerződést a feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.
11.4. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz szükséges formanyomtatvány mintát a feltételekhez mellékeljük.
11.5. Az Eladó elérhetőségei: szállítási cím MBTerm-krby s.r.o., Konská 153, 739 61 Třinec, Csehország, e-mail cím: info@mbterm-kandallok.hu.
11.6. Az irányadó jogszabályok az Ügyfél és az Eladó közötti kapcsolatra irányadó jogszabályok. Ezek közé tartozik különösen a 89/2012.sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.), valamint – amennyiben az Ügyfél fogyasztó – a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. A személyes adatok védelmét különösen a személyes adatok védelméről szóló 101/2000. számú törvény, valamint az (EU) 2016/679 parlamenti és tanácsi rendelet, az ún. GDPR szabályozza.
11.7. A fogyasztóvédelmi törvény 378/2015. sz. számon bejegyzett módosítása alapján tájékoztatjuk, hogy a vevő és az eladó között a vevő megelégedésére nem rendezhető fogyasztói jogvitákat peren kívül is elbírálhatják a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság (www.coi.cz), mint törvény által kijelölt szerv, a vevő kérésére. A panaszt a Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Hatósághoz kell benyújtania a Vevőnek. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Hatóság a benyújtott dokumentumok alapján független és nem kötelező érvényű szakértői véleményt ad. Egy másik lehetséges platform a panasz benyújtására az ODR webes alkalmazás, amely ezen a linken érhető el.

Třinec, 2023.07.13.

Marian Blažko - Ügyvezető igazgató