Általános szerződési feltételek

1. Bevezető

Ezek a feltételek az MBTerm-krby s.r.o., Konská 153, Třinec 739 61, IČ: 27840981, email:info@mbterm-kandallok.hu, +420 774 360 045 cégtől történő vásárlásra vonatkoznak. Lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy közvetlenül otthonából vásároljon, a nap bármelyik szakaszában.

A szerződéses kapcsolatokra kizárólag a Cseh Köztársaságban hatályos jogszabályok és a cseh joghatóság vonatkozik. Megrendelése leadásával, amely fizetési kötelezettséggel jár, Ön, mint vevő, elfogadja ezeket az értékesítési és fizetési feltételeket, és vállalja, hogy azokat a legteljesebb mértékben betartja.

2. A megrendelés módja és az adásvételi szerződés megkötése

Könnyen és kényelmesen leadhatja rendelését akár online kosara segítségével, akár telefonon, e-mailen vagy úgy, hogy címünkre ír:


MBTerm – krby s.r.o.
Konská 153
Třinec 739 61
ID: 27840981

A megrendelés elküldésével a Vevő megerősíti, hogy elolvasta és elfogadta az Általános szerződési feltételeket. A megrendelés elküldésével a Vevő elfogadja az áru árát, elfogadja a szállítási módot és a fizetési feltételeket. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevőtől írásban vagy telefonon kérje a megrendelés jóváhagyását. A megrendelés elküldése adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül. Az áru kiszállítási helye a Vevő által a megrendelőlapon megadott szállítási cím. Az áru tulajdonjoga a vételár megérkezésekor és teljes kifizetésekor száll át a Vevőre. A megrendelőlapon meg kell adni: a Vevő nevét, az áru szállítási címét, a Vevő telefonszámát és e-mail elérhetőségét, az áru megnevezését katalógusszámmal és névvel, az áru színét, méretét és darabszámát. Ha kedvezményben állapodtak meg, az csak a megrendelés visszaigazolásakor kerül levonásra. A kedvezmények nem halmozhatók. A megrendelést 24 órán belül elfogadásra kerül. A megrendelés visszaigazolását az eladó e-mailben kapja meg. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt áruk pontos felosztását (specifikációját), beleértve az esetleges kedvezményeket is. Bizonyos megrendelések (nagyobb mennyiségek stb.) esetén az eladóval továbbra is telefonon létesül kapcsolat. A megrendelés visszaigazolásának megérkezésével vagy akkor, amikor az Eladó elküldi a Vevőnek a számlát, az adásvételi szerződés létrejön.

A megrendelés az Eladó által e-mailben vagy telefonon történő visszaigazolástól számított 24 órán belül lemondható. A megrendelés lemondásában meg kell jelölni a Vevő nevét és a megrendelt áru nevét.

3. A kiszállítás ideje

A teljesítés tárgyának (megrendelt áruk) szállítása a lehető leghamarabb megtörténik, az áruk rendelkezésre állásától függően. A kiszállítás dátumát a megrendelés visszaigazolásában határozzuk meg. A terméken feltüntetett "Elérhetőség: raktáron" azt jelenti, hogy az áru az üzletben vagy a gyártónál raktáron van. A megrendelés teljesítésének a feladás időpontja számít, nem pedig a kézbesítés időpontja (pl. a szállítószolgálat 24 órán belül kézbesít, a Cseh Posta a saját irányelvei szerint). A fizetési bizonylatot és az adóigazolást a megrendeléssel együtt szállítjuk. A szállítási költségekről az áru kiszállítása előtt e-mailben vagy telefonon értesítjük a vevőt.

4. Az áruk szállítása és csomagolása

A csomagolás költségét minden egyes tétel esetében a megrendelés teljesítése során, az áru kiszállítása előtt, e-mailben vagy telefonon közöljük a Vevővel.

 • A csomagolási díjat minden esetben csak egyszer számítjuk fel, még több csomag/raklap esetén is!

 • Szállítás Magyarországra

  Típus/súly Ár HUF -ban
  50 kg alatti csomagok 2300,-
  50 kg alatti speciális csomagok 7700,-
  50 kg feletti speciális csomagok 15500,-

  Az ár tartalmazza a áfát, valamint az üzemanyag- és útdíjpótlékokat! Ha az áru információs felületén "Ingyenes szállítás" van feltüntetve, akkor sem a csomagolás, sem a szállítás nem kerül felszámításra! (Csak kiskereskedelmi forgalomban érvényes.)


   5. Fizetési módok

 • Bankkártya
 • Apple Pay

 • 6. Elállás az adásvételi szerződéstől

  A Vevő általi elállás az adásvételi szerződéstől:

  A Vevőnek (természetes személy - nem vállalkozó, de nem vállalkozói igazolvánnyal vásárló természetes/jogi személy) joga van írásban elállni a szerződéstől, legkésőbb az áru átvételétől számított 14 napon belül. Ezen időszakon belül a Vevő köteles az eredeti és sértetlen csomagolásban, saját költségén visszaküldeni az eladónak az árut, sértetlen állapotban, a használat vagy kopás jelei nélkül. Az árut az eladó címére szükséges visszaküldeni, a futárszolgálat csomaggyűjtő pontjára címzett feladás nem lehetséges, az eladó nem köteles átvenni a visszaküldött csomagokat ezeken az átvételi és csomaggyűjtő pontokon. Egyedi gyártású (az adott árura meghatározott) áru esetén az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni.

  A Vevő köteles az Eladót előzetesen e-mailben vagy telefonon tájékoztatni a szerződéstől való elállási szándékáról. A kiszállításkor visszaküldött árut nem fogadjuk el! A visszaküldött áru kézhezvételét követően az Eladó köteles a Vevőnek legfeljebb 14 napon belül az átvétellel megegyező módon, vagy - előzetes kölcsönös megállapodás esetén - kölcsönösen egyeztetett módon (banki átutalással) visszautalni a pénzösszeget.

  7. További rendelkezések

  A következő esetekben:

 • a termékek gyártása vagy kézbesítése megszűnik
 • a beszállító nagy mértékben megváltoztatja a termékek árát
 • a termékeket időszakosan nem importálják Csehországba vagy időszakosan nem elérhetőek
 • a Vevőt azonnal értesítjük, és megegyezünk vele a további részletekről, beleértve a rendelés részleges vagy teljes lemondásának lehetőségét.

  8. A termékek ára

  Az Eladó fenntartja a jogot az árváltoztatásra. Az érvényes árakat a Vevő a megrendelés visszaigazolásakor kapja meg. Ha az ár magasabb, mint a megrendelésen feltüntetett ár, az Eladó haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt, aki elfogadhatja az új árat vagy lemondhatja a rendelést. Telefonos megrendelés esetén a Vevőt minden esetben tájékoztatják az adott megrendelésre érvényes árról.

  9. Nem átvett termékek

  Ha a Vevő visszautasítja a termékek átvételét, az Eladó jogosult a számlázott összeg 1%-ának megfelelő összegű kötbérre.
  Abban az esetben, ha a Vevő nem veszi át a megrendelt árut, a Vevőnek kell viselnie a csomagolás, a feladás és az áru visszaküldésének költségeit a feladónak. Ez a kártérítés jogilag érvényesíthető, mivel az áru átvételének elmulasztásával a Vevő a 89/2012. sz. törvénykönyv, Polgári Törvénykönyv (új) 2118. cikkének (1) bekezdése szerint megszegi az adásvételi szerződést.

  10. Vitás kérdések

  A végrehajtott adásvételek a Cseh Köztársaságban kötött adásvételek, és mint ilyenekre, a Cseh Köztársaság törvényei az irányadóak. A felek vállalják, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket lehetőleg békés úton rendezik.

  11. Panaszok

  Minden termékre (a kiterjesztett garanciával rendelkező termékek kivételével) 24 hónapos garancia vonatkozik. A Vevő köteles az árut a szállítást követően azonnal megvizsgálni, és az esetlegesen észlelt hibákról haladéktalanul tájékoztatni az Eladót. Ha a Vevő az árun nyilvánvalóan szállításból adódó sérülést talál, köteles haladéktalanul értesíteni a futárszolgálatot, és vele együtt jegyzőkönyvet készíttetni erről a tényállásról, majd tájékoztatni az Eladót. Ha a Vevő eltérést tapasztal a szállítólevélben foglaltak és a ténylegesen leszállított áru között, köteles erről az Eladót haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül telefonon vagy e-mailben tájékoztatni. Az Eladó tájékoztatása során a Vevőnek a lehető legrövid módon le kell írnia a hibákat és azok megnyilvánulásait, és fel kell tüntetnie az árura vonatkozó adóigazolás számát. Ezt követően a Vevő a szóban forgó árut az adóigazolás másolatával együtt saját költségén elküldi az Eladó címére. A reklamációt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció benyújtásától és a reklamáció rendezéséhez szükséges összes dokumentum átadásától számított 30 napon belül kell rendezni, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg. Abban az esetben, ha a jótállás alá eső árura vonatkozó reklamáció jogos, az Eladó köteles a szállítási költségeket a Vevőnek visszafizetni. A reklamációs jog megszűnik a szállított áru szakszerűtlen összeszerelése esetén. Megalapozatlan reklamáció esetén a reklamáció elutasításra kerül, az árut a Vevő költségére visszaküldik a Vevőnek, vagy a Vevőnek felszámítják a javítást, amelyről a Vevőt előzetesen értesítik.

  12. Villamosmérnöki technológia

  Az elektronikus értékesítési regisztráció itt történik CASUAL MODE-ban.

  Az adásvétel nyilvántartásáról szóló törvény szerint az Eladó köteles nyugtát kiállítani a Vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles az átvett értékesítést az adóhatóságnál online regisztrálni; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

  13. Végső rendelkezések

  Az Általános Szerződési Feltételek azon verziója érvényes, mely a Vevő megrendelésének feladásakor volt érvényben. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Feltételeket előzetes értesítés nélkül módosítsa.

  A fogyasztóvédelmi törvény 378/2015 sz. alatt nyilvántartásba vett módosítása alapján tájékoztatjuk, hogy a Vevő és az Eladó között a Vevő megelégedésére nem rendezhető fogyasztói jogvitákat a Vevő kérésére a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság (www.coi.cz) mint törvényes szerv peren kívül is elbírálhatja. A Cseh Kereskedelmi Felügyelethez a panaszt a Vevőnek kell benyújtania. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet a benyújtott dokumentumok alapján független és nem kötelező erejű szakértői véleményt ad. A panasz benyújtásának másik lehetséges platformja az ODR webes alkalmazás, amely ezen a linken érhető el.

  Az Általános Szerződési Feltételek 2021.08.15. óta vannak érvényben.